Proces

Op basis van een globale, ruwe analyse, wordt een project opgeplitst in modules. Elke module bestaat uit samenhangende logica, zoals een aanmeldingsysteem of een betaalsysteem. De analyse laat toe budget en doorlooptijd in te schatten. Dit is het voortraject.
De ontwikkeling gaat van start met een functionele analyse van de eerste module. De module wordt met een UML diagram samengevat, en alle functionaliteiten worden intern verdeeld. Blue Planet werkt volgens Agile met sprints van typisch twee weken. Code wordt volgens ‘Test Driven Development’ en 'Continuous Integration/Continuous Deployment’ ontwikkeld volgens Best Practices.
Tweewekelijkse demonstraties en overleg met de klant, en testversies van modules of betaversies waar mogelijk doorheen het project. Zo brengen we op het einde een software live die perfect aan de vereisten en verwachtingen voldoet.

Analyse

Doel

De globale, ruwe analyse laat toe het budget en doorlooptijd van een project in te schatten. De applicatie wordt in modules opgesplitst, klaar voor ontwikkeling (indien onze inschatting aanvaard wordt).

Actoren

Software analyst, Lead Developer, Project Manager.

Deliverables

Schatting van het budget, globale softwarearchitectuur.

Ontwikkeling

Doel

Module per module worden alle functionaliteiten onder vorm van user en dev stories opgelijst en ingeschat qua ontwikkelwerk. Sprints van twee weken worden ingepland, en demo momenten met de klant worden ingepland. De lead developer is continu in nauw contact met de SPOC van de klant. Beslissingen worden samen genomen, en klant feedback wordt voor finalisatie gebruikt. En zo evolueren we van de eerste tot de laatste module.

Actoren

Lead Developer, Graphics Expert, Project Manager.

Deliverables

modules 1 - X, v1 in een testomgeving, voltooide modules 1 - X, v2.

Oplevering

Doel

Alle modules werden ondertussen afgewerkt en uitvoerig getest (zowel automatisch als door de opdrachtnemer en -gever). In deze fase wordt de volledige applicatie met random data in een (beveiligde) testgeving geplaatst. Gebruikers aangeduid door de klant krijgen login credentials en kunnen elk detail en elke functionaliteit van de betaversie uitvoerig testen. De feedback wordt gebruikt om de toepassing te finaliseren, klaar voor gebruik door het grote publiek.

Actoren

Development Team, Project Manager.

Deliverables

Volledig live toepassing, kennisoverdracht.

Onderhoud & Ondersteuning

Doel

De applicatie wordt onderhouden en waar gewenst of nodig, bijgewerkt of uitgebreid. Zeldzame bugs worden gratis verwijderd, en beveiligingsupdates worden systematisch doorgevoerd. Een helpdesk staat, desgewenst, ter beschikking binnen kantooruren.

Actoren

Lead Helpdesk, Development Team.

Deliverables

Vlotte werking van de toepassing. Eventuele uitbreiding van de functionaliteiten van de digitale tools.

Doel

De globale, ruwe analyse laat toe het budget en doorlooptijd van een project in te schatten. De applicatie wordt in modules opgesplitst, klaar voor ontwikkeling (indien onze inschatting aanvaard wordt).

Actoren

Software analyst, Lead Developer, Project Manager.

Deliverables

Schatting van het budget, globale softwarearchitectuur.

Doel

Module per module worden alle functionaliteiten onder vorm van user en dev stories opgelijst en ingeschat qua ontwikkelwerk. Sprints van twee weken worden ingepland, en demo momenten met de klant worden ingepland. De lead developer is continu in nauw contact met de SPOC van de klant. Beslissingen worden samen genomen, en klant feedback wordt voor finalisatie gebruikt. En zo evolueren we van de eerste tot de laatste module.

Actors

Lead Developer, Graphics Expert, Project Manager.

Deliverables

modules 1 - X, v1 in een testomgeving, voltooide modules 1 - X, v2.

Doel

Alle modules werden ondertussen afgewerkt en uitvoerig getest (zowel automatisch als door de opdrachtnemer en -gever). In deze fase wordt de volledige applicatie met random data in een (beveiligde) testgeving geplaatst. Gebruikers aangeduid door de klant krijgen login credentials en kunnen elk detail en elke functionaliteit van de betaversie uitvoerig testen. De feedback wordt gebruikt om de toepassing te finaliseren, klaar voor gebruik door het grote publiek.

Actoren

Development Team, Project Manager.

Deliverables

Volledig live toepassing, kennisoverdracht.

Doel

De applicatie wordt onderhouden en waar gewenst of nodig, bijgewerkt of uitgebreid. Zeldzame bugs worden gratis verwijderd, en beveiligingsupdates worden systematisch doorgevoerd. Een helpdesk staat, desgewenst, ter beschikking binnen kantooruren.

Actoren

Lead Helpdesk, Development Team.

Deliverables

Vlotte werking van de toepassing. Eventuele uitbreiding van de functionaliteiten van de digitale tools.

Technologieën die wij gebruiken