Projecten

We hebben ondertussen met fantastische klanten mogen samenwerken zoals de Europese Commissie of The Museum of Modern Art (New York). Zolang het idee duidelijk is, kunnen we elke uitdaging aan!
Blue Planet is doorheen de jaren gespecialiseerd in screening- en examensoftware (1), energie en energie in gebouwen software (2) en gezondheid en welzijn software (3).

AHOVOKS

Arts/tandarts toelatingsexamenplatform

Sinds 2017 wordt Blue Planet’s beheerplatform gebruikt voor de ondersteuning van het Vlaamse arts/tandarts toelatingsexamen. De software verwerkt jaarlijks meer dan 10.000 inschrijvingen en automatiseert betalingen, communicatie, resultaatverwerking en analyse. Het platform werd een zodanig succes dat Blue Planet gevraagd werd deel te nemen aan de aanbesteding voor de Waalse tegenhanger. Ook het Waalse examen wordt ondertussen door Blue Planet’s software ondersteund.
De software werd jaarlijks uitgebreid tot de huidige >15.000 lijnen code en draait sinds opstart met een beschikbaarheid van 99,99%.

ARES

EXMD/TOSS student exam platform

In 2019 won Blue Planet de opdracht een beheerplatform te ontwikkelen voor het Waalse arts/tandarts toelatingsexamen en een apart beheerplatform voor de oriëntatieproef veeartsen. Het platform automatiseert inschrijvingen, betalingen, communicatie, resultaatverwerking en analyse. Het platform verwerkt jaarlijks de meer dan 10.000 inschrijvingen en runt vlot, robuust en gebruiksvriendelijkheid met een beschikbaarheid van > 99,99%.
The application was later adjusted for the yearly orientation test for aspirant veterinarians.

Leefmilieu Brussel

EPB professioneel examenplatform

Na de introductie van het EPB certificaat voor huur/verkoop van een woning in Brussel in 2012, werden talrijke certificateurs opgeleid. De kwaliteit varieerde echter (te) sterk, en de overheid besloot in 2016 het examen te centraliseren, gebruik makende van Blue Planet’s beheerplatform en examensoftware.
De software automatiseert de inschrijvingen, communicatie, betalingen en laat toe de examenvragensets te beheren. Een gekoppelde, in-house ontwikkelde software laat toe de examens af te nemen (multiple choice theorie + praktijk) en wordt sinds 2017 voor alle examens gebruikt in Brussel. De software draait sinds oplevering met een beschikbaarheid van >99,99%.

iBRoad platform

Voor het EU Horizon2020 iBRoad project, hebben de inschrijvers twee online database applicaties ontwikkeld: de Renovation Roadmap en de Building Logbook. Huiseigenaars kunen de tools gebruiken om te weten te komen wat de optimale renovatie roadmap is (en zo het locked-in syndroom te vermijden).
De Building Logbook is vergelijkbaar met een carpass voor gebouwen, waarbij de tool de status van een gebouw bijhoudt doorheen zijn levenscyclus.

RESCert

Renewable Energy Systems Certification platform

Blue Planet ontwikkelde beheersoftware voor de erkenningsaanvragen van installateurs van hernieuwbare energie installaties. Deze professionals moeten hun bekwaamheid aantonen met behulp van een dossier dat elektronisch verwerkt wordt. Enkel als bekwaam erkende installateurs, kunnen subsidies koppelen aan hun geplaatste installaties, en dit voor de drie regio’s van België. Het platform vraagt de nodige informatie op en doet, waar mogelijk, automatische controles en validaties.
Sinds 2013 zijn er > 4.000 aanvragen door de software ondersteund.

PARENT

EU household energy consumption gamification

PARENT was een Europees Horizon 2020 project waarin het energiegebruik van gezinnen internationaal vergeleken werd. Het ontwikkelde platform verzamelde de data, opgehaald door smart meters, en gaf tips, tricks en nuttige informatie aan de pilot case gebruikers.
De applicatie gebruikte voorts gamificatie en reward mechanisms om het energiegebruik terug te dringen. Het project startte pilot projects in ongeveer 3 Member States en leverde unieke gebruikscijfers op, alsook de impact van bepaalde gamificatie strategieën.

FOD Gezondheidszorg

Mental disorder triage support application

Samen met Huis voor Veerkracht (het kenniscentrum geleid door prof. Elke Van Hoof), ontwikkelde Blue Planet een applicatie ter ondersteuning van de diagnose van mentale gezondheidsproblemen.
De applicatie (webapplicatie en aparte iOS en Android mobiele apps) gebruikt een complexe, wetenschappelijk ondersteunde beslissingsboom met eenvoudige vragen om de toestand van patiënten te helpen inschatten en aan te geven wat best practices voor behandeling zou kunnen zijn. De applicatie werd in februari 2020 afgewerkt en zal publiek geïntroduceerd worden via nieuwskanalen van de VRT en de RTBF zodra de Corona crisis een andere focus toelaat.